Διαχείριση Κινδύνου στις Κατασκηνώσεις ΙΙ

Απόφαση για τη Δημιουργία του Πλάνου Διαχείρισης Κινδύνων

Ανάπτυξη Περιγράμματος του Πλάνου Διαχείρισης Κινδύνων

Περιοχές Προγραμμάτων Διαχείρισης Κινδύνων

Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων στην Υπαίθρια Αναψυχή

Το Μοντέλο των Ατυχημάτων (Hale 1983)

Ανάλυση των Κινδύνων (Priest & Baillie, 1987)

Προβλήματα στην αντιμετώπιση των κινδύνων

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Κινδύνου Διαχείριση Κινδύνων, Μοντέλο των Ατυχημάτων στις Κατασκηνώσεις