Παιδί και Κατασκήνωση

Παιδί και Κατασκήνωση

Πρώτη Ηλικιακή Κατηγορία

Δεύτερη Ηλικιακή Κατηγορία

Επιλογή της Κατασκήνωσης

Προετοιμασία των παιδιών
 κυρίως των αρχαρίων

Άφιξη στην Κατασκήνωση

Η εμπειρία της Κατασκήνωσης

 

Λέξεις Κλειδιά: Παιδί και Κατασκήνωση