Μελέτη περίπτωσης/Παράδειγμα

Πρόγραμμα ημι-κατασκηνωτικών δραστηριοτήτων

Χώρος υλοποίησης

Ομάδες στόχου

Ανάλυση Μείγματος Μάρκετινγκ

Λειτουργικό Μάνατζμεντ

Βελτιώσεις-Περαιτέρω αξιοποίηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Μελέτη περίπτωσης/Παράδειγμα