Τα Ψηφίσματα του Ι. Καποδίστρια
  1. Ψήφισμα 19 (ΙΘ΄)/ 15 Δεκεμβρίου 1828
  2. Ψήφισμα 152 της 15/27 Αυγούστου 1830
  3. Διάταγμα (Πράξις) 64/4 Φεβρουαρίου 1830
  4. Βασιλικό Διάταγμα (Διάταγμα περί πολιτικού νόμου Αντιβασιλείας, 23 Φεβρουαρίου/ 7 Μαρτίου 1835)

Εκπαιδευτικό Υλικό

6. Ψηφίσματα Καποδίστρια.pptx