Χωροχρονική έκφραση της ιστορικής εξελίξεως του ελληνικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Σύνδεση αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού με ισχύον δίκαιο. Πρακτική σκοπιμότητα του μαθήματος

Χωροχρονική έκφραση της ιστορικής εξελίξεως του ελληνικού και του ρωμαϊκού δικαίου. Σύνδεση αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού με ισχύον δίκαιο. Πρακτική σκοπιμότητα του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιστορική εξέλιξη δικαίου, σύνδεση, ισχύον δίκαιο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 1 - Erster Unterricht