Η πολιτεία των Αθηναίων
  1. Πηγές
  2. Δράκων
  3. Σόλων
  4. Kλεισθένης και μεταγενέστερη εξέλιξη
  5. Η συγκρότηση της αθηναϊκής πολιτείας

Λέξεις Κλειδιά: πηγές, Δράκων, Κλεισθένης, διαίρεση κατοίκων, πολιτειακές αρχές, απονομή δικαιοσύνης, Σόλων

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 6 - Athen