Στοιχεία ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου

Στοιχεία ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου.

 

Λέξεις Κλειδιά: στοιχεία, ιδιωτικό, ρωμαϊκό, δίκαιο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 10 - Beispiele von Institutionen des Römischen privatrechts