Λογικός Προγραμματισμός: η γλώσσα Prolog: Εισαγωγή, Ιστορική Αναδρομή, Σύνταξη, Εκτέλεση Προγραμμάτων, Αναδρομή.

 Η ενότητα αυτή παρέχει μια εκτενή εισαγωγή στην γλώσσα λογικού προγραμματισμού Prolog. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή της δημιουργίας και την εξέλιξης της γλώσσας και στην συνέχεια γίνεται λεπτομερής αναφορά σε θέματα που αφορούν την σύνταξη προγραμμάτων σε Prolog, όπως γεγονότα και κανόνες και παρουσιάζεται ένα σύνολο από σχετικές ασκήσεις. Τέλος, αναλύεται η έννοια της αναδρομής στην Prolog και δίνεται ένα σύνολο παραδειγμάτων και ασκήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Prolog, ιστορική αναδρομή, γεγονότα, κανόνες, ερωτήσεις, απαντήσεις, συνθήκες, ατομικοί τύποι, όροι, σύνθετοι όροι, σταθερές, μεταβλητές, σχόλια, κατηγόρημα, διαδικασία, ερμηνεία, δένδρο υπολογισμού, ενοποίηση, αναδρομή, προβλήματα αναδρομής και γράφοι.