Γλώσσα Prolog: Έλεγχος εκτέλεσης προγράμματος, Αποκοπή, Άρνηση.

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση και ανάλυση του ελέγχου της εκτέλεσης προγραμμάτων και σειράς εύρεσης λύσεων στην Prolog με την βοήθεια του ενσωματωμένου κατηγορήματος της αποκοπής . Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της άρνησης-ως-αποτυχία και πώς αυτή υλοποιείται στην Prolog με την χρήση της αποκοπής. Τέλος, παρουσιάζεται μία διαδικαστική μέθοδος επανάληψης στην Prolog μέσω της οπισθοδρόμησης.

 

Λέξεις κλειδιά: αποκοπή, Επίπτωση Αποκοπής στο Δένδρο Εκτέλεσης, Χρήσεις Αποκοπής, Παράλειψη άσκοπων ελέγχων, Τερματισμός παραγωγής εναλλακτικών λύσεων, εξαναγκασμός σε αποτυχία, άρνηση αποτυχία, δομές ελέγχου, είδη αποκοπής, επανάληψη μέσω οπισθοδρόμησης, κατηγόρημα repeat/0, κατηγόρημα fail/0.