Εφαρμογές Λογικού Προγραμματισμού: Ταξινόμηση, Δένδρα, Επίλυση Quiz.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει μια σειρά από εφαρμογές της Prolog και συγκεκριμένα αναλύει μεθόδους ταξινόμησης λίστας, επιπεδοποίησης λίστας, αντιμετάθεση πίνακα, και διαχείρισης - ταξινόμησης δυαδικών δένδρων. Τέλος παρουσιάζει το πρόβλημα εύρεσης εξόδου σε λαβύρινθο, το οποίο είναι ενδεικτικό για αναπαράσταση και επίλυση προβλημάτων quiz στην Prolog.

 

Λέξεις κλειδιά:ταξινόμηση λίστας, επιπεδοποίηση λίστας, αντιμετάθεση πίνακα, δυαδικά δένδρα, πρόβλημα λαβυρίνθου, βέλτιστη λύση.