Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή παρέχει μια πολύ σύντομη εισαγωγή σε βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και παρουσιάζει συνοπτικά την γλώσσα Java.

 

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, μεθοδολογία, κλάση, αντικείμενο, ιστορικό, java, εικονική μηχανή.