Τεχνικές αφαίρεσης

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την έννοια της αφαίρεσης στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τις έννοιες της αφηρημένης κλάσης, της διασύνδεσης και της πολλαπλής κληρονομικότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Αφαίρεση, αφηρημένη κλάση, διασύνδεση, πολλαπλή κληρονομικότητα.