Χειρισμός σφαλμάτων

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ένα σύνολο από τεχνικές χειρισμού σφαλμάτων που εμφανίζονται σε προγράμματα γραμμένα σε Java. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τεχνικές πρόβλεψης σφαλμάτων και αποφυγής τους, καθώς και αναφοράς σφαλμάτων όταν προκύπτουν ώστε να διορθωθεί ή να αποφευχθεί το σφάλμα εφόσον αυτό είναι εφικτό ή να ανακάμψει το πρόγραμμα από το σφάλμα και να μην διακοπεί η εκτέλεση.

 

Λέξεις κλειδιά: Σφάλμα, πρόβλεψη, αναφορά, εξαιρέσεις, χειριστής, σύλληψη εξαίρεσης, ρίψη εξαίρεσης.