Ταυτόχρονος προγραμματισμός

Η ενότητα αυτή περιγράφει εν συντομία την έννοια του ταυτόχρονου προγραμματισμού και των εφαρμογών του, και συγκεκριμένα αναλύει την έννοια των νημάτων και των πολυνηματικών εφαρμογών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ταυτόχρονος προγραμματισμός, νήμα, πολυνηματική εφαρμογή, αναστολή εκτέλεσης, διακοπή, αναμονή ολοκλήρωσης, συγχρονισμός, μπέρδεμα νημάτων.