Σχεδίαση εφαρμογών

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις βασικές έννοιες γύρω από την ανάπτυξη εφαρμογών. Συγκεκριμένα παρουσιάζει θέματα που αφορούν στην ανάλυση της εφαρμογής, όπως ο εντοπισμός των κλάσεων και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων, καθώς και θέματα που αφορούν στην σχεδίαση της εφαρμογής.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδίαση, εφαρμογή, ανάλυση, κλάση, σενάριο, τεκμηρίωση, πρωτότυπο, πρότυπο σχεδίασης.

 

Ενότητα 15. Σχεδίαση εφαρμογών