Εισαγωγή στο νευρομυϊκό σύστημα

Περιγραφή της λειτουργίας του νευρομυϊκού συστήματος και των νευρομυϊκών προσαρμογών που προκαλούνται με την άσκηση.

 

Λέξεις κλειδιά: Νευρομυϊκό σύστημα, νευρομυϊκές προσαρμογές.