Μέθοδοι άσκησης

Μέθοδοι άσκησης που ενδείκνυνται για άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις.

Λέξεις κλειδιά: Άσκηση, νοερή άσκηση, υδροκινησιοθεραπεία, ηλεκτρική διέγερση.