Κατηγοριοποίηση – Μέρος Β’

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται επιπλέον κατηγοριοποιητές, όπως οι Bayesian κατηγοριοποιητές και οι κατηγοριοποιητές πλησιέστερων γειτόνων συνοδευόμενοι από παραδείγματα εφαρμογής τους. Επίσης αναλύονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεις ακρίβειας κατηγοριοποιητών.

 

Λέξεις κλειδιά: Bayesian κατηγοριοποιητής, θεώρημα Bayes, αφελής Bayesian κατηγοριοποιητής, κατηγοριοποιητής πλησιέστερων γειτόνων, αποτίμηση ακρίβειας, hold-out, τυχαία υποδειγματοληψία, δια-εγκυροποίηση, bootstrap.