Κανόνες Συσχέτισης – Μέρος Β’

Σε αυτή την ενότητα συνεχίζεται η ανάλυση των κανόνων συσχέτισης και περιγράφεται ο αλγόριθμος FP-Growth και η κατασκευή του FP-δέντρου στο οποίο βασίζεται ο αλγόριθμος. Στη συνέχεια δίδονται σχετικά παραδείγματα ενώ τέλος διατυπώνονται ορισμένα μειονεκτήματα σχετικά με την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη.

 

Λέξεις κλειδιά: Αλγόριθμος FP-Growth, FP-δέντρο, μειονεκτήματα υποστήριξης, μειονεκτήματα εμπιστοσύνης, μέτρο ενδιαφέροντος, παράδοξο Simpson.