Ουμανιστικές Προσεγγίσεις

Α) Προσωποκεντρική - Πελατοκεντρική Θεραπεία μέσω τέχνης. Βιωματικό μάθημα θεραπείας μέσω τέχνης, όπου χρησιμοποιείται η μουσική και στη θεραπεία αλλά και ως θεραπεία, εμπνευσμένο από τη Natalie Rogers. Στους στόχους του μαθήματος είναι η βιωματική εκμάθηση των αρχών της ουμανιστικής προσέγγισης, όπως:

  • Ό,τι είναι δημιουργικό είναι και θεραπευτικό
  • Η δημιουργικότητα είναι γενετήσια ικανότητα κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, ηλικία, αναπηρία κλπ
  • Όταν βιώνουμε ένα συναίσθημα, αυτό μεταβάλλεται

Επίσης μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι φοιτητές καλούνται να απελευθερωθούν από την διανοητικοποίηση και να λειτουργήσουν πιο αυθόρμητα και με φαντασία, καθώς η μία μορφή τέχνης εγείρει μια άλλη μορφή τέχνης.

 

Β) Μουσική και Φαντασία

 

Γ) Ουμανιστική Προσέγγιση (Carl Rogers): Θεωρία. Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων αρχών της προσέγγισης με σκοπό να παρέχει κίνητρο και πληροφορίες για περαιτέρω γνώση της προσέγγισης.

 

Δ) Ουμανιστικές - μουσικοκεντρικές προσεγγίσεις με ΑμεΑ: Θεωρία και Πράξη. Σύνδεση ουμανιστικής προσέγγισης με τεχνικές διαδραστικής μουσικοθεραπείας σε κλινικό αυτοσχεδιασμό και δημιουργία τραγουδιών. Παρουσιάσεις κλινικού έργου μουσικοθεραπείας με ΑμεΑ. Οι φοιτητές καλούνται ν’ αναγνωρίσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα κλινικά παραδείγματα και να προχωρήσουν σε βιωματικά μοντέλα των τεχνικών αντανάκλασης και δημιουργίας τραγουδιών μεταξύ τους.

 

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, θετικό βλέμμα, εδώ και τώρα, μη απειλητική σχέση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Ουμανιστικές Προσεγγίσεις

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ουμανιστικές Προσεγγίσεις

Άσκηση

Ουμανιστικές Προσεγγίσεις

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.