Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη μουσικοθεραπεία και στη διδασκαλία μουσικής

Ψυχαναλυτική κατανόηση της δομής του ψυχισμού και σύνδεση με μουσική και μουσικοθεραπεία. Η συμβολή της ψυχανάλυσης και της μουσικοθεραπείας για ποιοτική βελτίωση σχέσεων δασκάλου μουσικής και μαθητή μέσα από ερευνητικά δεδομένα.

 

Λέξεις κλειδιά: ψυχισμός, αυτισμός, ψύχωση, ανάπτυξη, Co.M.P.A.S.S.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη μουσικοθεραπεία και στη διδασκαλία μουσικής.

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη μουσικοθεραπεία και στη διδασκαλία μουσικής

Άσκηση

Η συμβολή της ψυχανάλυσης στη μουσικοθεραπεία και στη διδασκαλία μουσικής

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.