Κοινωνική Μουσικοθεραπεία με ΑμεΑ

Κοινωνική - οικολογική μουσικοθεραπεία, παραστάσεις ατόμων ΑμεΑ με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα αυτά.

 

Λέξεις κλειδιά: οικολογία, κοινωνία, κοινότητα, μουσική, ΑμεΑ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

ΕΝΟΤΗΤΑ_05. Κοινωνική Μουσικοθεραπεία με ΑμεΑ.

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κοινωνική Μουσικοθεραπεία με ΑμεΑ

Άσκηση

Κοινωνική Μουσικοθεραπεία με ΑμεΑ

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.