Εισαγωγικό Μάθημα
  1. Γενική παρουσίαση του μαθήματος
  2. Πόλεμος και κράτος
  3. Ο πόλεμος καθρέπτης της κοινωνίας
  4. Διάρθρωση του μαθήματος
  5. Γενική Βιβλιογραφία.

Λέξεις κλειδιά: παραγωγικό πλεόνασμα, τρόπος παραγωγής, δημογραφία, πολιτική εξουσία, κοινωνική διάρθρωση, πόλεμος.

ΕΝΟΤΗΤΑ_01. Εισαγωγικό Μάθημα