Αναγέννηση. Οι ισχυροί Βασιλείς. 15ος αι. μ.Χ – 16ος αι. μ.Χ.
  1. Η Αναγέννηση. Η ανάδυση του κράτους.
  2. Μισθοφόροι και ισχυροί κρατικοί / φορολογικοί μηχανισμοί.
  3. Νικολό Μακιαβέλλι (1469-1527)
  4. Ειδική Βιβλιογραφία
  5. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: πυροβόλα όπλα, βασιλική εξουσία, Μακιαβέλλι, Ελβετοί μισθοφόροι, Κοντοτιέρι, ιπανικό πεζικό, μισθοφορικό σώμα.