Η Γαλλική Επανάσταση Χρονικό πλαίσιο 1789 – 1793
  1. Η αστική τάξη στην εξουσία
  2. Οι πολίτες – στρατιώτες (soldats – citoyens)
  3. Το Έθνος
  4. Συνέπειες
  5. Ειδική Βιβλιογραφία
  6. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: αστική τάξη, Έθνος, πατρίδα, πολίτης, γενική επιστράτευση, εθνικός στρατός, πολιτοφυλακή.

ΕΝΟΤΗΤΑ_08. Η Γαλλική Επανάσταση Χρονικό πλαίσιο 1789 – 1793