Καρλ Φον Κλαούζεβιτς 1780 – 1831
  1. Βιογραφικά στοιχεία του Κλαούζεβιτς
  2. Τα έργα του Κλαούζεβιτς
  3. Σημεία (επιλογή)
  4. Ο Κλαούζεβιτς και η ιστορία
  5. Τρέχουσες εκδόσεις του έργου του Κλαούζεβιτς
  6. Ειδική Βιβλιογραφία
  7. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά:Πρωσσία, Περί του Πολέμου, θέση και αντίθεση, “εντυπωσιακή τριάδα”, κλασσική θεωρία του πολέμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ_10. Καρλ Φον Κλαούζεβιτς 1780 – 1831