Από την Παλινόρθωση στον Αποικισμό 1815 – 1913
  1. Το Βατερλώ και η «Παλινόρθωση»
  2. Οι εθελοντές των επαναστάσεων
  3. Οι μαζικοί στρατοί
  4. Οι αποικιακοί πόλεμοι
  5. Η οικονομία του πολέμου
  6. Ειδική Βιβλιογραφία
  7. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: Ιερή Συμμαχία, βιομηχανική επανάσταση, αποικιακοί πόλεμοι, ρομαντικός εθελοντισμός, νεο-ρομαντικός εθελοντισμός.