Οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι. 1914 – 1918, 1939 – 1945.
  1. Ο Ά Παγκόσμιος Πόλεμος.
  2. Οι επαναστάσεις ως τέλος και ως συνέχεια του πολέμου.
  3. Ηρώα πεσόντων και πολιτική.
  4. Οι στρατιώτες – αγωνιστές.
  5. Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
  6. Ειδική Βιβλιογραφία
  7. Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: πόλεμος χαρακωμάτων, πόλεμος φθοράς, ολοκληρωτικός πόλεμος, οικονομία πολέμου, ένοπλη Αντίσταση.