Από τις απαρχές μέχρι την ΕΚΑΧ
  1. Η προϊστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
  2. Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Προσπάθειες οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής ενοποίησης.
  3. Η γένεση της κοινοτικής Ευρώπης. ΕΚΑΧ.

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκή κοινότητα χάλυβα και άνθρακα (ΕΚΑΧ), ευρωπαϊκή ενοποίηση, γερμανικό ζήτημα, ψυχρός πόλεμος, ΗΠΑ, Ουίλσον Τσώρτσιλ, σχέδιο Marshall, ΟΟΣΑ, διάσκεψη της Χάγης, συνθήκη των Παρισίων, Robert Schuman, δήλωση Schuman

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Από τις απαρχές μέχρι την ΕΚΑΧ.

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Από τις απαρχές μέχρι την ΕΚΑΧ (Α' μέρος)
Από τις απαρχές μέχρι την ΕΚΑΧ (Β' μέρος)
Από τις απαρχές μέχρι την ΕΚΑΧ (Γ' μέρος)