Η Ευρώπη της δεκαετίας του 1950
  1. Η γένεση και η δομή της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ).
  2. Η πολιτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας (ΕΑΚ).
  3. Προσανατολισμός προς την τομεακή ευρωπαϊκή ενοποίηση (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ).

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκή αμυντική κοινότητα (ΕΑΚ), ευρωπαϊκή οικονομική ενότητα (ΕΟΚ), ευρωπαϊκή κοινότητα ατομικής ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), Rene Pleven, δήλωση Pleven, Alcide De Gasperi

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Ευρώπη της δεκαετίας του 1950

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Ευρώπη της δεκαετίας του 1950