Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960
  1. Σχέδια Fouchet 1 & 2.
  2. 1η άρνηση Ντε Γκωλ στην ένταξη της Βρετανίας.
  3. Η κρίση της κενής έδρας.
  4. Αποδυνάμωση της Ευρατόμ.
  5. 2η άρνηση Ντε Γκωλ στην ένταξη της Βρετανίας.
  6. Βήματα ενοποίησης. Συνθήκη Συγχώνευσης (1967). Σύνοδος Κορυφής της Χάγης (1969).

Λέξεις Κλειδιά: σχέδιο Fouchet, Ντε Γκωλ (Charles de Gaulle), ένταξη Βρετανίας, κρίση της κενής έδρας, συμβιβασμός του Λουξεμβούργου, ευρωπαϊκή κοινότητα ατομικής ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), συνθήκη συγχώνευσης, σύνοδος κορυφής της Χάγης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση στην δεκαετία του 1960