Η δεκαετία του 1970. Η επανεκκίνηση της ενοποίησης
  1. Η Σύνοδος της Χάγης (1969).
  2. Η διεύρυνση της ΕΟΚ.
  3. Η απόπειρα για οικονομική και νομισματική ένωση.
  4. 1974 αναπτυξιακή ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  5. Απολογισμός της δεκαετίας του 1970.

Λέξεις Κλειδιά: σύνοδος της Χάγης, διεύρυνση της ΕΟΚ, Edward Heath, Margaret Thacher, Harold Wilson, σχέδιο Βέρνερ, Rierre Werner, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Valéry Giscard d'Estaing, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, ECU, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, έκθεση Τίντερμανς, έκθεση Davingon, ευρωεκλογές

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η δεκαετία του 1970. Η επανεκκίνηση της ενοποίησης

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Η δεκαετία του 1970. Η επανεκκίνηση της ενοποίησης (Α' μέρος)
Η δεκαετία του 1970. Η επανεκκίνηση της ενοποίησης (Β' μέρος) / Η δεκαετία του 1980. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση