Η δεκαετία του 1980. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
  1. Οι πρωταγωνιστές και ζητήματα της δεκαετίας του 1980
  2. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ)
  3. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
  4. Εισαγωγή των πακέτων Ντελόρ

Λέξεις Κλειδιά: ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, ΕΕΠ, πακέτο Ντερόλ, François Mitterand, Jacques Delors, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Altiero Spinelli, σχέδιο Γκέσνερ – Κολόμπο, δημοκρατικό έλλειμμα, κοινή αγροτική πολιτική

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η δεκαετία του 1980. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η δεκαετία του 1970. Η επανεκκίνηση της ενοποίησης (Β' μέρος) / Η δεκαετία του 1980. Προς την Ευρωπαϊκή Ένωση