Θεωρίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φεντεραλισμός - Λειτουργισμός - Διακυβερνητισμός
  1. Θεωρητικές σχολές της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
  2. Λειτουργική προσέγγιση.
  3. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση υπό το πρίσμα του νεολειτουργισμού.
  4. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση υπό το πρίσμα του διακυβερνητισμού.

Λέξεις Κλειδιά: ομοσπονδισμός (φεντεραλισμός), λειτουργισμός, φονκιοναλισμός, διακυβερνητισμός, νεολειτουργισμός, Altiero Spinelli, David Mitrany, Stanley Hoffman, Andrew Moravcsik, φιλελεύθερος διακυβερνητισμός

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Θεωρίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φεντεραλισμός - Λειτουργισμός - Διακυβερνητισμός

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Θεωρίες της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φεντεραλισμός - Λειτουργισμός - Διακυβερνητισμός