Μεταφράζοντας τα τραγούδια του άλλου

Συγκριτική και περιγραφική ανάλυση των μεταφραστικών επιλογών σε τραγούδια μιας ταινίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: τραγούδι, ταινία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μεταφράζοντας τα τραγούδια του άλλου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μεταφράζοντας τα τραγούδια του άλλου