Μιγαδικοί Αριθμοί και Ακολουθίες Αριθμών

Αποτελεί μια επανάληψη της ύλης του λυκείου. Περιλαμβάνει εισαγωγή στους μιγαδικούς αριθμούς και στις ακολουθίες αριθμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μιγαδικοί αριθμοί, ακολουθία πραγματικών αριθμών, ακολουθία Fibonacci