Λύση Διαφορικών Εξισώσεων και Εξισώσεων Διαφορών – Μελέτη Ισορροπίας

Παρουσιάζονται οι λύσεις των διαφορικών εξισώσεων και των εξισώσεων διαφορών, καθώς και η έννοια της ισορροπίας συστήματος και η ευστάθειά της.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις, συστήματα διαφορικών, ευστάθεια ισορροπίας, κριτήρια ευστάθειας