Μοντέλα και Παραδείγματα

Παρουσιάζονται μια σειρά μαθηματικών μοντέλων και παραδειγμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συνεχής χρόνος, διακριτός χρόνος,  μοντέλο δυναμικής πληθυσμών, μοντέλα αύξησης βιομάζας, αλλομετρική εξάρτηση, μοντέλα ροής υλικών ή ενέργειας, μοντέλα κινητικής χημικών αντιδράσεων, μοντέλο δυναμικής πληθυσμών May