Εισαγωγικά – Γνωριμία με το μάθημα

Στην πρώτη ενότητα γίνεται η γνωριμία με το διδάσκοντα και το μάθημα. Αρχικά αναλύεται η προσέγγισή του για τον τρόπο διεξαγωγής και αξιολόγησης του μαθήματος. Αναλύεται πώς η διάρθρωση του μαθήματος εκτυλίσσεται μέσα της προσπάθειας του εισηγητή να αξιοποιήσει το διάλογο (ομαδικές συζητήσεις), την παρουσία «καλεσμένων» ομιλητών /τριών, αλλά και την προβολή video ταινιών ή αποσπασμάτων. Η προσέγγιση αυτή συμπληρώνεται με την παρουσίαση εργασιών σχετικών με τις θεματικές. Οι εν λόγω εργασίες ανατίθενται σε φοιτήτριες και φοιτητές, οι οποίοι/ες καλούνται να τις παρουσιάσουν στις τρεις τελευταίες ενότητες του μαθήματος.

 

Στη συνέχεια γίνεται μια πρώτη διαπραγμάτευση βασικών για το μάθημα εννοιών όπως αυτή της σχολικής πειθαρχίας, καθώς και μια πρώτη διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητριών/τών για τους λόγους που υπάρχουν τα προβλήματα συμπεριφοράς ορισμένων μαθητών/τριών στο σχολείο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προσπάθειες εμπέδωσης της θεραπευτικής αγωγής και των «μαθημάτων ευτυχίας» στην εκπαίδευση, αλλά και στην καθημερινή ζωή των μαθητριών και επισημαίνονται οι κίνδυνοι που δημιουργεί η «παραίτηση» από τη διεκδίκηση, τον αγώνα και τον κόπο. Τέλος, γίνεται η παρουσίαση των διδακτικών προσεγγίσεων και των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: γνωριμία με το μάθημα, εισαγωγή, βασικές έννοιες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

1. Εισαγωγικά - Γνωριμία με το μάθημα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά – Γνωριμία με το μάθημα