Προβλήματα συμπεριφοράς & «πειθαρχίας»

Στην ενότητα αυτή συζητούνται τα σημαντικότερα από τα προβλήματα συμπεριφοράς που «διαταράσσουν» τη σχολική ζωή και εμποδίζουν την εκπλήρωση των στόχων της. Τα προβλήματα αυτά χωρίζονται σε:

 1. κοινά & καθημερινά (έλλειψη προσοχής, σχολικών εργαλείων (βιβλίων, μολυβιών κα), διακοπή του μαθήματος, τσίχλα, ομιλίες μεταξύ μαθητών/τριών,
 2. σοβαρά (καταστροφές, βωμολοχίες, βίαιη επιθετική πράξη κατά συμμαθητή/τριας, κατάρα & ανάθεμα σε Δάσκαλο/α) και
 3. πολύ σοβαρά (ναρκωτικά, όπλα, εμπρησμός, επίθεση σε ενήλικα).

Τέλος, υπάρχουν και τα προβλήματα ομαδικής απειθαρχίας, κατά τα οποία η τάξη ως σύνολο παρουσιάζει αυξημένο βαθμό διενεκτικότητας, επιθετικότητα, απροθυμία συλλογικής εργασίας, υψηλό επίπεδο θορύβου, τάση αποπροσανατολισμού από το μάθημα και στάση απαξίας προς την εκπαίδευση.

 

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες οι σημαντικότερες μη επιθυμητές συμπεριφορές στα αγόρια είναι:

 1. Κλέβει κατ’ εξακολούθηση.
 2. Χτυπά και φέρεται βάναυσα στου συμμαθητές του.
 3. Καταστρέφει συχνά την περιουσία του σχολείου.
 4. Είναι επιθετικός με λόγια ή με πράξεις στο δάσκαλο.
 5. Το σκάει συχνά από το σχολείο.
 6. Κλαίει και απογοητεύεται εύκολα.
 7. Φαίνεται δυστυχισμένος και μελαγχολικός.
 8. Αισχρολογεί.
 9. Εξαπατά και κοροϊδεύει τους συμμαθητές του.
 10. Λέει συχνά ψέματα. 

Ενώ αντίστοιχα στα κορίτσια είναι:

 1. Κλέβει κατ’ εξακολούθηση.
 2. Χτυπά και φέρεται βάναυσα στους συμμαθητές της.
 3. Καταστρέφει συχνά την περιουσία του σχολείου.
 4. Είναι επιθετική με λόγια ή με πράξεις στο δάσκαλο.
 5. Το σκάει συχνά από το σχολείο.
 6. Αισχρολογεί.
 7. Εξαπατά και κοροϊδεύει τους συμμαθητές της.
 8. Φαίνεται δυστυχισμένη και μελαγχολική.
 9. Λέει συχνά ψέματα.

Λέξεις Κλειδιά: προβλήματα συμπεριφοράς, μαθητές, μαθήτριες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

8. Προβλήματα συμπεριφοράς και «πειθαρχίας»

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προβλήματα συμπεριφοράς & «πειθαρχίας»