Ενέργειες & Δράσεις για τη διατήρηση του καλού κλίματος στην τάξη

Στην ενότητα αυτή συζητούνται οι ενέργειες & δράσεις που επιφέρουν και διατηρούν το καλό κλίμα στη σχολική τάξη. Έτσι, αφού έχουμε θέσει τους κανόνες, τις διαδικασίες, έχουμε καταστήσει με ξεκάθαρο τρόπο γνωστές τις προσδοκίες & τα στάνταρτ μας. Αφού παρακολουθούμε & «ελέγχουμε» τους/τις μαθητές/τριες μας, Καταγινόμαστε άμεσα με τις παραβιάσεις των κανόνων, έχουμε «ελαφρύνει» όταν & όπου πρέπει τις εργασίες, επικροτούμε & επιβραβεύουμε συμπεριφορές, παρέχουμε τα απαιτούμενα υλικά και θέτουμε στόχους στους/στις μαθητές και στις μαθήτριες, των οποίων έχουμε διεγείρει το ενδιαφέρον & την περιέργεια και έχουμε κάνει ότι καλύτερο για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον (μέσα διδασκαλίας, χρώματα, χιούμορ, παντομίμα κλπ) και έχουμε καταβάλει προσπάθειες για να επιτρέπουμε την έκφραση όλων των απόψεων & το δημοκρατικό διάλογο, έχουμε δώσει ευκαιρίες για φυσική κίνηση, ιδιαίτερα σε μαθητές/τριες που τη χρειάζονται, έχουμε κάνει χρήση σημάτων για να έχουμε την προσοχή όλων και ακόμη / παρ’ όλα αυτά δημιουργούνται προβλήματα, τότε, στο συγκεκριμένο θέμα που προκύπτει θέτουμε τα εξής ερωτήματα:

 • Είμαστε βέβαιοι/ες για το/τη δράστη;
 • Ακούσαμε την άποψή του/της για το ζήτημα;
 • Μήπως έχουμε προκαταλήψεις ως προς κάποιον/α και βιαζόμαστε στην κρίση μας;

Από τη σχετική νομοθεσία / νομολογία προβλέπεται:

 • Παρατήρηση.
 • Επίπληξη.
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (Π.Δ.104/79 αρθρ 27).
 • Αλλαγή περιβάλλοντος (τμήματος ή σχολείου) (Π.Δ. 201/98 για την Α/θμια).
 • Ωριαία απομάκρυνση (Β/θμια).
 • Αποβολή από το σχολείο (ως 5 ημέρες B/θμια).

Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι:

 • Να κοιτάμε τις μαθήτριες στα μάτια.
 • Μαθαίνουμε να μη κρυβόμαστε (στην έδρα ή σε γωνίες της αίθουσας).
 • Μαθαίνουμε να είμαστε κατηγορηματικοί ως προς τις αποφάσεις που αφορούν ζητήματα διαχείρισης.
 • Μαθαίνουμε να λέτε όχι σε ορισμένες απαιτήσεις που είναι οφθαλμοφανώς εκτός λογικού πλαισίου λειτουργίας της τάξης.
 • Σε κάθε ζήτημα που προκύπτει η διερεύνησή μας θα πρέπει να είναι σχολαστική & εξαντλητική έτσι ώστε να μην αδικήσουμε καμιά μαθήτρια.

Λέξεις Κλειδιά: δράσεις, πειθαρχία, δημοκρατία