Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Μελέτες για την αφοσίωση της διδασκόμενης ύλης της Χημείας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Τι αποδεικνύουν οι απαντήσεις των μαθητών ως προς την κατανόηση του μαθήματος της Χημείας.

Λέξεις Κλειδιά: μελέτες, διδασκόμενη ύλη, απαντήσεις μαθητών, κατανόηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διδακτική της Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση