Διερεύνηση λανθασμένων αντιλήψεων σε άλλα θέματα της Χημείας
  • Έρευνα για το μάθημα Χημείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Λέξεις Κλειδιά: λανθασμένες αντιλήψεις, θέματα, χημεία, έρευνα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διερεύνηση λανθασμένων αντιλήψεων σε άλλα θέματα της Χημείας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διερεύνηση λανθασμένων αντιλήψεων σε άλλα θέματα της Χημείας