Ο λόγος περί κόσμου

Η σύγχρονη κοσμολογική θεώρηση: τι γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε

  • Θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζετε η σύγχρονη κοσμολογική θεώρηση, και πόσο στέρεοι είναι.
  • Θα παρουσιάσουμε και τα βασικά ανοιχτά ακόμα ζητήματα τα οποία πιθανώς θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή τη θεώρηση.

 

Εισήγηση: Μανώλης Πλειώνης, καθηγητής Παρατηρησιακής Αστρονομίας, ΑΠΘ

Συντονίζει ο Αργύρης Νικολαΐδης, καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, ΑΠΘ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ο λόγος περί κόσμου