Εξέλιξη και Δαρβινική θεωρία

Από την κοινή καταγωγή των ειδών στην βιοποικιλότητα

 

Εισήγηση: Δημήτρης Κυριακίδης, καθηγητής Βιοχημείας, ΑΠΘ

Συντονίζει ο Αργύρης Νικολαΐδης, καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, ΑΠΘ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εξέλιξη και Δαρβινική θεωρία