Η περιπέτεια της γλώσσας (πρώτο μέρος)

Η προέλευση της ανθρώπινης γλώσσας

 

Εισήγηση: Δρ. Γλωσσολογίας Κατερίνα Χατζοπούλου

Συντονίζει ο Αργύρης Νικολαΐδης, καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, ΑΠΘ

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η περιπέτεια της γλώσσας (πρώτο μέρος)