Η περιπέτεια της γλώσσας (δεύτερο μέρος)

Ένα γλωσσολογικό ραντεβού με την τυπική λογική θα εξελιχθεί σε συνάντηση με τον βαθύτερο εαυτό μας: το βιτγκενσταϊνικό "παραστατικό-σκεπτόμενο" υποκείμενο, που "δεν ανήκει στον κόσμο αλλά είναι ένα όριο του κόσμου".

 

Εισήγηση: Γιάννης Βελούδης, ομότιμος καθηγητής Γλωσσολογίας, ΑΠΘ

Συντονίζει ο Αργύρης Νικολαΐδης, καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής, ΑΠΘ