Η ανάλυση του DNA στον έλεγχο της πατρότητας και στην εξιχνίαση του εγκλήματος
  • Βασικές αρχές μοριακής ταυτοποίησης
  • Παλαιές και νέες μέθοδοι
  • Πηγές γενετικού υλικού
  • Ζητήματα βιοηθικής
  • Γενετικοί Δείκτες STR (Short Tandem Repeats)
  • Πληθυσμιακές μελέτες και ερμηνεία αποτελεσμάτων
  • Εφαρμογές της τεχνολογίας στον έλεγχο της πατρότητας και άλλων συγγενικών σχέσεων.
  • Εφαρμογές της τεχνολογίας στην εξιχνίαση του εγκλήματος.
  • Η «αιχμή του δόρατος» στον τομέα αυτό. Forensic DNA Phenotyping.

Λέξεις Κλειδιά: μοριακή ταυτοποίηση, μέθοδοι, πηγές γενετικού υλικού, γενετικοί δείκτες, εφαρμογές τεχνολογίας, μελέτες, ζητήματα βιοηθικής, Forensic DNA Phenotyping