Εισαγωγή

Εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια της Βιολογίας Διατήρησης ως επιστήμη, αντίληψη της σημασίας, των στόχων και της χρησιμότητά της και γνωριμία με  όρους όπως η βιοποικιλότητα.

 

Λέξεις κλειδιά: Βιοποικιλότητα, Βιολογία Διατήρησης