Οικονομία, Αξία & Ηθική της Βιολογίας Διατήρησης

Αντίληψη των βασικών οικονομικών εννοιών της οικολογίας, και γνωριμία με τις αξίες ενός φυσικού οικοσυστήματος και τους κανόνες που διέπουν την Περιβαλλοντική Ηθική.

 

Λέξεις κλειδιά: Oικολογία, Περιβαλλοντική Hθική, Aξίες Φυσικού Oικοσυστήματος